Organisasjon og ledelse: Personlighet

Organisasjon og ledelse: Personlighet

Hva menes med begrepet personlighet? Gjør kort rede for femfaktorteorien om personlighet. Hvordan kan vår personlighet virke inn på vår jobbatferd?   Personlighet forekommer både i daglig- og fagspråket. Dagligtalens personlighetsbegrep er ofte verdiladet og...
Organisasjon og ledelse: Motivasjon

Organisasjon og ledelse: Motivasjon

Hva menes med begrepet motivasjon? Gjør kort rede for ulike motivasjonsteorier. Utdyp en av disse. Drøft hvordan ledere kan motivere sine medarbeidere. jeg skal først forklare hva som menes med begrepet motivasjon, så skal jeg gjøre rede for ulike motivasjonsteorier...
Organisasjon og ledelse Kapittel 4

Organisasjon og ledelse Kapittel 4

Kapittel 4 Motivasjon motivasjon – prosess som setter i gang, gir retning til, opprettholder og bestemmer intensitet i atferd. drivkrefter som får oss til å handle. motivasjonsteorier –  behovsteorier, kognitive teorier, sosiale teorier og...
Organisasjon og ledelse Kapittel 4

Organisasjon og ledelse Kapittel 3

Kapittel 3 Emosjoner emosjoner – samlebetegnelse for følelser, affekter og humørtilstander   Affektrevolusjonen – hvordan vår holdning smittes over på andre eks: positiv- og negativ humørtilstand smitter over på en positiv og negativ måte rundt oss....

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close