Systemutvikling Arbeidskrav 3

Systemutvikling Arbeidskrav 3

Oppgave 1       a)Modeller et use case diagram for de funksjonelle kravene som stilles til systemet.             b.) Redegjør for valgene dere har tatt i oppgave a.    TaUtkontanter – Kunden har et mål med at systemet...
Systemutvikling Arbeidskrav 3

Systemutvikling Arbeidskrav 2

Oppgave 1 a.)   b.) Oppgave 2    Bruksmønster: Bestill Flyreise Aktør: Kunde Prebetingelser: Ingen Postbetingelser: Ny bestilling er opprettet og lagret i systemet, sete satt som reservert   Hovedflyt:   Aktør oppgir avreisested, destinasjon, dato og seteklasse. ...
Systemutvikling Arbeidskrav 3

Systemutvikling Arbeidskrav 1

Systemutvikling Oblig 1  Innledning  Det internasjonale flykonsernet NorFly har nylig hatt en kraftig ekspansjon. De har kjøpt opp   andre større internasjonale flyselskaper og mindre nasjonale flyselskaper.  Frem til nå har de   benyttet seg av de eksisterende...
Datasikkerhet notater

Datasikkerhet notater

Datasikkerhet  Sikkerhetslag  Aksesskontroll:  Passord  Smartkort  Digitalt sertifikat  Biometriske metoder  Kryptering:  Signalet forvanskes, gjøres umulig å forstå  Krypteringsalgoritmer er inndelt i:  Symmetrisk kryptering(eksempel DES(Data Encryption Standard) ...
Datasikkerhet notater

Datasikkerhet Oppgavesett 3

DEL 1  Forklar hva menes med Aksesskontroll  Mekanismer og metoder som brukes til å finne hvilke tilgangsrettigheter man har som for eksempel fronter for skolefag mapper, elever har slike rettigheter og innsyn, mens lærere og studieassistenter har andre rettigheter....

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close