Økonomi

Økonomi

Artikler

Lean startup – Visjon

Lean startup – Visjon

Visjon   Visjon er delt opp i tre forskjellige faser hvor bedriften definerer hvem de er og hvordan de skal utvikle seg videre og få realisert sitt produkt. Som entreprenør har man gjerne en visjon eller en hypotese av et produkt eller tjeneste man vil realisere,...

Lean startup i Norge

Lean startup i Norge

I Norge jobber entreprenører og oppstartsbedrifter etter mange forskjellige forretningsmodeller. En av de mest omtalte forretningsmodellen er Lean startup. Lean startup har fått mye fokus siden Eric Ries slapp boken The Lean startup i 2011 og har etter det vært på en...

Lean startup de fem prinsippene

Lean startup de fem prinsippene

Entreprenører er overalt Prinsippet går ut på om man har en idé og man jobber imot for å realisere idéen i en startup, eller å få til et produkt i en etablert bedrift kan man betegne seg selv som en entreprenør. Entreprenørskap kan gjøres overalt. Det er ingen...

Markedsføring

Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse: Personlighet

Organisasjon og ledelse: Personlighet

Hva menes med begrepet personlighet? Gjør kort rede for femfaktorteorien om personlighet. Hvordan kan vår personlighet virke inn på vår jobbatferd?   Personlighet forekommer både i daglig- og fagspråket. Dagligtalens personlighetsbegrep er ofte verdiladet og...

Vitenskapsteori

Vitenskapsteori: Wienerkretsen og Karl Popper

Vitenskapsteori: Wienerkretsen og Karl Popper

Oppgave 1: Grei ut om synet på vitenskap hos den såkalte "wienerkretsen" og Karl Popper. Redegjør for for forskjeller og likheter mellom dem.   Wienerkretsen og Karl Popper: For å kunne se likheter og ulikheter mellom Karl Popper og wienerkretsen vil vi...

Finansregnskap og regnskapsanalyse

Mikroøkonomi

Mikro notater

Mikro notater

Her er lenke til mikro notater: https://drive.google.com/file/d/0B3AZrJRp7AYkcF9nTlNLN0dDckRhMzVYT25LTV9sa2I0QTQw/view?usp=sharing

HSMBloggen

@2018 HSMBloggen.com
All Right reserved.

Lenker

Kontakt Oss

Kontakt Oss eller send Tips på:

orodevtech@gmail.com

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close