HSMBloggen

HSMBloggen

Siste nytt:

Mikroøkonomisett 4 – løsningsforslag

Mikroøkonomisett 4 – løsningsforslag

Oppgave 1 se foregående løsningsforslag og løs oppgavene på samme måte her Oppgave 2 Spørsmål 1 Svar: D Spørsmål 2 Svar: C Spørsmål 3 Svar: C Spørsmål 4 Svar: B Spørsmål 5 Svar: A Spørsmål 6 Svar: A Spørsmål 7 Svar: A Spørsmål 8 Svar: D Spørsmål 9 Svar: D   P =...

Eksamenssett 2 mikroøkonomi

Eksamenssett 2 mikroøkonomi

Oppgave 2 (vekt 2/3) (a) Nytten til en konsument avhenger av konsumet av godene x1 og x2 . Gjør rede for hvordan konsumentens optimale godevalg bestemmes for gitte godepriser p1 og p2 og for gitt inntekt m. Det er her meningen at du skal illustrere tilpasningen i en...

Mikroeksamenssett 1 løsningsforslag

Mikroeksamenssett 1 løsningsforslag

Oppgave 1 (vekt 60%) (a) Dersom markedsprisen er fast, vil alle konsumenter med en reservasjonspris som er høyere enn markedsprisen få kjøpe godet til en lavere pris enn den de maksimalt ville vært villige til å betale. Summen av denne besparelsen for alle konsumenter...

Mikroeksamensett 1

Mikroeksamensett 1

Oppgave 1 (vekt 60%) (a) Forklar hva som menes med konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd. Gjør rede for hva som menes med at likevekten ved frikonkurranse er samfunnsøkonomisk effektiv. Bruk gjerne en figur til å støtte resonnementene....

Mikroøkonomi

Mikroøkonomi

Økonomisk modeller: vi skiller mellom to hovedkategorier av variabler. Disse kalles eksogene og endogene variabler. Med eksogene variabler mener vi variabler hvor verdien på variabelen blir bestemt utenfor modellen, mens endogene variabler er variabler som vi ønsker å...

Lean startup – Visjon

Lean startup – Visjon

Visjon   Visjon er delt opp i tre forskjellige faser hvor bedriften definerer hvem de er og hvordan de skal utvikle seg videre og få realisert sitt produkt. Som entreprenør har man gjerne en visjon eller en hypotese av et produkt eller tjeneste man vil realisere,...

Lean startup i Norge

Lean startup i Norge

I Norge jobber entreprenører og oppstartsbedrifter etter mange forskjellige forretningsmodeller. En av de mest omtalte forretningsmodellen er Lean startup. Lean startup har fått mye fokus siden Eric Ries slapp boken The Lean startup i 2011 og har etter det vært på en...

HSMBloggen

@2018 HSMBloggen.com
All Right reserved.

Lenker

Kontakt Oss

Kontakt Oss eller send Tips på:

orodevtech@gmail.com

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close